ADGANG

Regler og betingelser for brug for brug af Nyborg Motions nøglebrik


Nyborg Motion har adgangskontrol til træningslokalet i form af nøglebrik.


Nøglebrik er personlig og må ikke overdrages til andre.


Der må ikke lukkes personer ind i lokalet, der ikke selv har en aktiv nøglebrik.

Hvis det opdages, spærres din nøglebrik i 1. måned.


Hvis ikke kontingent indbetales rettidigt, dvs. den 6. i måneden, spærres din nøglebrik.

Nøglebrikken genåbnes tidligst 1. uge efter din indbetaling er registreret.


Hvis nøglebrikken mistes eller beskadiges, skal der betales nyt depositum for en ny nøglebrik.


Nøglebrikken skal på forlangende forevises ved kontrol.